Generalforsamling 2022
DSC01182
DSC01185
DSC01184
DSC01183

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

i Sæby-Gershøj Minigolf og Svømmeforening

Mandag d. 23 maj kl. 17.00

Kom med og gør en forskel i svømmebadet.


Tilmeld dig til generalforsamlingen på formand@sgbadet.dk
Senest tilmelding d. 16. maj 2022


Sted afhænger af antallet af tilmeldte. Besked gives ved tilmelding.

 

 

Dagsorden iflg. Vedtægter:


  1. Valg af dirigent
  2. Referent og stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Forslag til budget 2021
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen, incl. Suppleanter

2 Suppleanter:

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på formand@sgbadet.dk


ADRESSE:

Hornsherredvej 446

4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 46403029

ÅBNINGSTIDER 2021:


22 maj - 27. juni
Hverdag 15 - 18.00
Weekend 10.00 - 18.00
28. juni - 8. august
Alle dage 10 - 18.00
9 august - 29. august

Hverdag 15.00 - 18.00

Weekend 10.00 - 18.00